MENU
Szukaj
SZUKAJ Zamknij
Powrót Przed inwestycją

Prawo do domeny, prawo do logo

Kluczowe dla startupu jest zabezpieczenie nie tylko nazwy działalności, ale też nazwy domeny internetowej i logo - to one są wizytówką firmy. Domena pozwala na sprawne zlokalizowanie przedsiębiorstwa w internecie, zaś logo umożliwi jego dalszą identyfikację wizualną.

Znaki graficzne, w tym logo, chronione są prawem własności przemysłowej, jeśli są zarejestrowane jako znaki towarowe. Według Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów czy usług danego przedsiębiorcy od towarów czy usług innego przedsiębiorcy, które są możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby można było ustalić w sposób „jednoznaczny i dokładny” przedmiot ochrony udzielonej na znaku. Na logo składają się sygnet (znak graficzny) i logotyp (komunikat tekstowy), przy czym warto mieć na uwadze, że logo może też zawierać wyłącznie sygnet lub sam logotyp.

Prawo do domeny internetowej ma z kolei uchronić startup przed tym, aby inny podmiot (na przykład konkurencyjna firma) nie użył tej samej nazwy, co mogłoby skutkować działaniem na jego szkodę. Posiadanie tego prawa jest o tyle istotne, że nazwy domen nierzadko wskazują na pochodzenie towarów czy usług, przez co mogą niejako pełnić funkcję znaków towarowych. Krzysztof Czub wskazuje, że „nazwy domen internetowych mogą być chronione także jako znaki towarowe, jeśli posiadają dostateczną zdolność odróżniającą”. W praktyce oznacza to, że w wielu przypadkach w nazwie domeny nie można wykorzystywać znaku towarowego, do którego nie mamy praw.

Powrót Przed inwestycją