MENU
Szukaj
SZUKAJ Zamknij
Powrót Przed inwestycją

Patent

Startup, który bazuje na nowatorskim rozwiązaniu przybierającym formę urządzenia, leku, związku chemicznego czy procesu, może ochronić taki wynalazek korzystając z prawa patentowego.

Patenty wydawane są przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej i wpisywane do rejestru patentowego po spełnieniu określonych warunków (m.in. należy uiścić opłatę za pierwszy okres ochronny).

Do czego przydaje się patent?

Główna zaletą posiadania patentu jest możliwość korzystania z danego wynalazku na wyłączność na terenie Polski, a także udostępnianie wynalazku osobom trzecim w celu czerpania korzyści finansowych lub zawodowych. Monopol na użytkowanie wynalazku ma jednak pewne ograniczenia. Jak podaje Urząd Patentowy, „po upływie trzech lat od dnia uzyskania patentu uprawniony z patentu lub z licencji nie może nadużywać swego prawa, w szczególności przez uniemożliwianie korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, jeżeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach”.

Powrót Przed inwestycją