MENU
Szukaj
SZUKAJ Zamknij
Powrót Przed inwestycją

Equity crowdfunding

Finansowanie equity crowdfunding to dla spółek nie tylko zastrzyk kapitału, ale też sprawdzenie, czy ich produkt zaspokaja potrzeby konsumentów.

Alternatywną formą pozyskiwania kapitału, niezależną od finansowania z funduszy venture capital jest equity crowdfunding, czyli społecznościowe finansowanie udziałowe. Korzystając z tej formy wsparcia founder w drodze crowdfundingu pozyskuje kapitał od prywatnych inwestorów w zamian za akcje w firmie. Kupujący staje się pełnoprawnym akcjonariuszem, co oznacza, że ma prawo głosu na walnym zgromadzeniu oraz przysługuje mu prawo do dywidendy. O ile jednak łatwo jest nabyć akcje w drodze crowdfundingu (proces ten jest mało sformalizowany, m.in. nie trzeba sporządzać prospektu emisyjnego), o tyle zbycie zakupionych w ten sposób akcji jest utrudnione, gdyż nie znajdują się one w obrocie publicznym.

Founder, który chce pozyskać kapitał poprzez equity crowdfunding musi spełnić dwa warunki: spółka nie może być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych czy na rynku NewConnect, zaś wartość pojedynczej publicznej emisji akcji nie może przekroczyć 2,5 mln euro (do niedawna próg ten wynosił 1 mln euro, a w perspektywie dwóch lat ma zwiększyć się do 5 mln euro). W tym celu należy zgłosić się do jednej z kilkunastu działających w Polsce platform crowdfundingowych. Co ważne, w lipcu 2022 roku weszła w życie nowa ustawa o finansowaniu społecznościowym, zgodnie z którą nadzór nad tym rynkiem objęła Komisja Nadzoru Finansowego. W konsekwencji, platformy crowdfundingowe są zobowiązane uzyskać zezwolenie na świadczenie usług finansowania społecznościowego.

Podstawową korzyścią, jaką daje finansowanie equity crowdfunding jest bez wątpienia możliwość pozyskania kapitału na rozwój spółki. W przeciwieństwie jednak do finansowania z venture capital, startup nie może liczyć ze strony akcjonariuszy na wsparcie w zakresie doradztwa. Jeśli więc founderowi na tym zależy, powinien zastanowić się, czy na pewno jest to rozwiązanie dla niego. Może też zdecydować się na emisję części akcji w drodze crowdfundingu, a następnie dopiero starać się o pozyskanie inwestora w postaci funduszu venture capital.

Finansowanie ECF ma tę zaletę, że odzwierciedla nastroje konsumenckie – jeśli startupem zainteresowani są akcjonariusze, którzy wcale nie muszą znać się na danej branży czy technologii, a jednak inwestują w niego, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że usługami firmy będą zainteresowani jego odbiorcy. A to z kolei zwiększa szansę na pozyskanie większego inwestora jak fundusz VC czy anioł biznesu.

Powrót Przed inwestycją