MENU
Szukaj
SZUKAJ Zamknij
Powrót Po znalezieniu inwestora

Vesting, Bad Leaver, Good Leaver

Chcąc ograniczyć ryzyko związane z odejściem z inwestycji założyciela startupu, fundusz venture capital zabezpiecza się umieszczając w umowie inwestycyjnej klauzulę vestingową.

Klauzula vestingowa uprawnia do stopniowego obejmowania akcji lub udziałów w spółce po ustalonej cenie i w określonym czasie, zazwyczaj nie dłuższym niż pięć lat. Vesting zawiera szczegółowe informacje, w jaki sposób w przyszłości nabywane będą prawa do akcji lub udziałów (np. można uzależnić nabycie konkretnej ich liczby od liczby przepracowanych na rzecz startupu lat).

Vesting należy postrzegać jako sposób na zmotywowanie foundera do wytężonej pracy, w taki sposób, aby nie opłacało mu się przedwczesne wyjście ze spółki (zachętą dla założyciela startupu może być obietnica podwyższenia kapitału zakładowego spółki czy emisja nowych akcji). Dla inwestorów zapis ten jest ważny zwłaszcza w momencie inwestowania w startup na wczesnym etapie rozwoju, kiedy osoba foundera jest kluczowa dla powodzenia projektu.

W celu zabezpieczenia inwestycji przed odejściem kluczowego członka zespołu zarządzającego podpisywana jest klauzula good leaver / bad leaver, która definiuje, na jakich zasadach spółka rozstaje się z ważnym dla niej pracownikiem. Jeśli okoliczności rozstania są niezależne od foundera, który nie może dłużej angażować się w rozwój spółki ze względu na chorobę czy śmierć, wtedy mamy do czynienia ze zdarzeniem good leaver. Określenie to dotyczy również sytuacji, kiedy founder rozstaje się z firmą w dobrych relacjach, czyli ma mocne argumenty przemawiające za tym, że chce opuścić firmę, a jednocześnie nie działa na szkodę spółki.

Odwrotnością tego jest zdarzenie bad leaver, kiedy dochodzi do sytuacji zagrażających rozwojowi spółki, takiej jak złamanie zakazu konkurencji, prowadzenie działań naruszających prawo czy przedwczesne odejście bez wystarczająco dobrego uzasadnienia.

W przypadku rozstania na zasadzie good leaver founder zachowuje przysługujące mu prawa, jak możliwość odsprzedania udziałów po cenie rynkowej czy zachowanie korzyści wynikających z przepracowania okresu dłuższego niż był zobligowany umową. Founder opuszczający spółkę na zasadzie bad leaver na takie potraktowanie nie ma co liczyć. W chwili rozstania traci nabyte prawa, a nawet może zostać pozbawiony udziałów lub ich części (zostają wtedy umorzone).

Powrót Po znalezieniu inwestora