MENU
Szukaj
SZUKAJ Zamknij
Powrót Po znalezieniu inwestora

Arbitraż

Dobrą praktyką jest zawarcie w umowie inwestycyjnej klauzuli arbitrażowej, pozwalającej na polubowne rozwiązanie ewentualnych sporów pomiędzy założycielem startupu a funduszem venture capital.

Jeśli dojdzie do scysji, zaś strony nie zawarły wcześniej odpowiedniej klauzuli regulującej zasady rozstrzygania sporów, sprawa trafi do sądu powszechnego. Oczywiście nawet wtedy będzie możliwość zawarcia umowy o arbitraż – będzie to jednak o tyle trudne, że w sytuacji trwającego konfliktu trudno stworzyć zapisy określające, jak należy go rozwiązać.

Wybierając arbitraż strony mogą zaoszczędzić czas, pieniądze i zadbać o poufność informacji dotyczących działania spółki. To od założycieli startupu i od funduszu będzie wtedy zależało, według jakich zasad będzie toczyło się postępowanie sądowe. Strony wskazują zarówno miejsce procesu, jak arbitra. Wspomniany arbiter powinien znać się na specyfice prowadzonej przez startup działalności oraz być zaznajomiony z działalnością funduszy venture capital. Najlepiej jest więc wskazać osobę, która będzie rozumiała racje obu stron.

Sąd arbitrażowy można założyć we własnym zakresie (ad hoc), ale też można skorzystać z już istniejących stałych sądów arbitrażowych, jak chociażby z Sądu Arbitrażowego działającego w ramach Krajowej Izby Gospodarczej. Co ważne wyrok sądu polubownego może mieć moc prawną równą wyrokowi sądu powszechnego, co oznacza, że trudniej będzie go podważyć (po odwołaniu się od wyroku arbitrażowego będzie on sprawdzany wyłącznie pod kątem formalnych uchybień).

Decydując się na przeprowadzenie sprawy przez sąd powszechny należy liczyć się z wieloma ograniczeniami, również z tym, że arbiter nie będzie wiedział, na czym dokładnie polega inwestycja funduszu venture capital w startup, czyli nie będzie rozumiał mechanizmów rządzących rynkiem startupowym a zwłaszcza firm technologicznych. Należy mieć też na uwadze, że względu na przedłużającą się sprawę (sądy państwowe nie będą traktowały nas priorytetowo jak w przypadku sądu arbitrażowego), pogorszeniu mogą ulec relacje pomiędzy stronami sporu. W złej atmosferze trudno będzie odpowiednio dobrze zadbać o rozwój firmy, w tym o pozyskiwanie kolejnych rund finansowania.

Powrót Po znalezieniu inwestora