MENU
Szukaj
SZUKAJ Zamknij
Powrót ESG

ESG to część zielonej transformacji, która nie ominie startupów

Założyciele startupów, którzy nie uwzględnili w swojej strategii czynników ESG (environmental, social responsibility, corporate governance), powinni jak najszybciej zapoznać się z tym tematem.

Na ten moment wprawdzie tylko największe przedsiębiorstwa zobowiązane są raportować działania zrównoważonego rozwoju, lecz na przestrzeni kilku lat obowiązek ten obejmie wszystkie przedsiębiorstwa, również te małe. Co więcej, może się okazać, że małe i micro firmy wcale nie mają tak wiele czasu – jeśli znajdują się w łańcuchu dostaw dużych podmiotów, już teraz będą musiały przestrzegać zasad ESG, aby nie stracić kontrahentów. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli startup jest dopiero w początkowej fazie rozwoju i liczy kilka osób, już teraz powinien zacząć przygotowywać się na zieloną transformację.

Raportowanie ESG jest rodzajem raportowania niefinansowego, za pośrednictwem którego przedsiębiorstwa prezentują swoje działania, prowadzone poza ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. W ten sposób informują zarówno odpowiednie władze, jak i swoich pracowników czy społeczeństwo o działaniach, jakie podejmują na rzecz zrównoważonego rozwoju. Informacje te są niezwykle cenne dla inwestorów, którzy między innymi na podstawie analizy wspomnianych wskaźników, czyli środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, podejmują decyzję o wejściu w inwestycję.

Obowiązek raportowania składu swojego portfela

Docelowo, dokumentację z przebiegu niefinansowych działań, jakimi są działania  ESG, będą musiały sporządzać wszystkie firmy (zarówno publiczne, jak i prywatne), co nastąpi w perspektywie kilku lat. Tak zakłada dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive, która została opublikowana przez Komisję Europejską w grudniu 2022 roku i weszła w życie w styczniu 2023 roku. Dokument CSRD narzuca przedsiębiorstwom wdrażanie zmian z zakresu zielonej transformacji i wprowadza jednolity standard raportowania zrównoważonego rozwoju (celem raportowania jest zwiększenie przejrzystości działań firm z zakresu ESG).

Obowiązek raportowania działań niefinansowych obejmował początkowo jednostki zainteresowania publicznego, banki, spółki notowane na giełdzie czy fundusze inwestycyjne, które zatrudniają powyżej 500 osób oraz spełniają co najmniej jedno z kryteriów: suma bilansowa przedsiębiorstwa wynosi ponad 20 mln euro bądź wartość przychodów netto ze sprzedaży przekracza 40 mln euro.

Od 2024 roku obowiązkiem raportowania niefinansowego (dotyczy działań za rok 2023) objęte będą jednostki, których dotyczą skutki wdrożenia dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD), a które spełniają co najmniej dwa z trzech kryteriów: zatrudniają powyżej 250 osób (tutaj nastąpiła zmiana, gdyż do niedawna próg wynosił 500 pracowników), przychody netto ze sprzedaży przekraczają 40 mln euro, zaś suma bilansowa przekracza 20 mln euro.

Rok później, czyli od 2025 roku obowiązkiem raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju (dotyczy działań za rok 2024) objęte będą duże jednostki interesu publicznego, które podlegają obecnie NFRD, zatrudniające powyżej 500 osób. Z kolei duże jednostki, niepodlegające obecnie dyrektywie NFRD, będą raportować ESG od 2026 roku (dotyczy działań za rok 2025).

W kolejnym, 2027 roku (dotyczy działań za rok 2026) do sporządzania raportów ESG zostaną zobowiązane małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wewnętrzne zakłady ubezpieczeń czy małe instytucje kredytowe. Uściślając, w przypadku średniej wielkości przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 osób, próg wygląda następująco: przychody netto ze sprzedaży wynoszą powyżej 40 mln euro, a suma bilansowa 20 mln euro. A w przypadku małych firm dotyczy to spółek mających powyżej 50 pracowników, o przychodach netto ze sprzedaży powyżej 8 mln euro lub sumy bilansowej 4 mln euro. Startupy mają więc kilka lat na dostosowanie się do zmian legislacyjnych.

Projekt dyrektywy CSRD jest jednym z kilku ujednoliconych standardów raportowania ESG, które w ostatnich latach zostały wprowadzone przez Unię Europejską. Poza Corporate Sustainability Reporting Directive, należy wymienić także rozporządzenie Sustainable Finance Disclosure Regulation (dotyczy ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju w sektorze finansowym) czy rozporządzenie Taksonomia (dotyczy działań ułatwiających ocenę zrównoważonych inwestycji). Wszystkim wymienionym aktom prawnym przyświeca nadrzędny cel: zwiększyć odpowiedzialność biznesu w zakresie oddziaływania na społeczeństwo i środowisko oraz wewnątrz samych firm.

Powrót ESG